Sinh năm: 04/08/1997 Quê quán : Vĩnh Phúc; Kinh nghiệm: Tạp Vụ Văn Phòng, Nhà Hàng, Quán Cafe

Bài viết trước đó Trần Văn Toàn
Bài viết sau đó Nguyễn Huy Toàn