em hao sinh năm 1994 quê điện biên với kinh nghiệm 3 năm đi làm quán nhà hàng va 1 năm đi kèm bé học .