cô vân kinh nghiệm 6 năm chăm cụ già và 3 năm chăm bé từ 4 tháng, cô đang mong muốn lương từ 5tr chăm người già ,

 

 

 

 

 

Xem thêm:

Bài viết trước đó giúp việc ăn ở lại
Bài viết sau đó giúp việc ăn ở lại