cô là giáo viên về hưu cô sn 1969 quê bak cạn,

cô chưa đi giúp việc nhiều ở hà nội nhưng cô mong muốn đi chăm bé hay kèm bé học .lương cô mong muốn từ 5tr ăn ở lại nhé

 

 

 

 

 

Xem thêm:

Bài viết trước đó giúp việc nhà chăm bé