Sinh năm: 4/10/1994 Quê quán : Nam Định Kinh nghiệm: Bưng Bê, Tạp Vụ Nhà Hàng

Bài viết trước đó Nguyễn Huy Toàn
Bài viết sau đó Trung Tâm Giúp Việc Uy Tín