Năm sinh: 1967
Quê quán: hoà bình
Kinh nghiệm: 3 năm chăm bé sơ sinh 4 năm làm nhà cao tầng.3 năm chăm bé sơ sinh.yêu bé muốn làm lâu dài.lý lịch rõ ràng .
Mức lương hiện tại: 5.000.000
Mức lương mong muốn: 5.000.000 – 5.500.000
Các nơi có thể làm việc: Hà Nội