Sinh năm : 1978

Quê quán: Phú Thọ
Kinh nghiệm: -2 năm chăm bé sơ sinh ,2 năm gvn .chị nhanh nhẹn hoạt bát không ngại việc .có việc đi làm luôn.
Mức lương hiện tại: 4.500.000
Mức lương mong muốn: 5.000.000
Các nơi có thể làm việc: Hà Nội
Bài viết trước đó Cô oanh
Bài viết sau đó Cô Minh