Sinh năm: 1970

Quê quán :  Lạng Sơn

Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc nhà, chăm bé 3 tuổi

Quá trình làm việc

Mức lương hiện tại: 5.000.000

Mức lương mong muốn: 5.000.000

Liên hệ: 0961.1984.161. Hoặc 0123.653.7501.

Bài viết trước đó Cô Hoài
Bài viết sau đó Cô Hiền